Контакти
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Статистика

  Завантажено - 11840

  Про журнал

  Засновники: Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України; Фізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського Національної академії наук України.

  Рік заснування: 2005

  Періодичність: 1 раз на квартал

  Галузь науки: медичні, біологічні науки

  Журнал зареєстровано Держкомітетом з телебачення і радіомовлення України 31 травня 2005

  Свідоцтво: серія КВ № 9901

  ISSN: 1818-9385

  Журнал внесено до переліку видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини (Наказ МОН України від 21.12.2015 №1328)

  Журнал зареєстровано в міжнародних наукометричних базах «Російський Індекс Наукового Цитування» (РІНЦ, Росія) і Copernicus (Польща)