Контакти
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Статистика

  Завантажено - 115931

  Біоетика

  Журнал орієнтується на правила

  Закону України «Про захист персональних даних»

  Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» № 3447-IV

  Наказу МОЗ України від 23.09.2009 «Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики» № 690

  Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини: Конвенція про права людини та біомедицину

  Етичний кодекс лікаря України

  Європейську конвенцією про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей (Страсбург, 1986)

  Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE)

  Директиву від 22.10.2010 р.  «Про захист тварин, що використовуються з науковою метою» 2010/63/EU

  Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 01.03.2012  № 249 «Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах»

   

  Також рекомендаціями «Біоетична експертиза до клінічних та інших наукових досліджень, що виконуються на тваринах» (Київ, 2006).

  Всі процедури, що описують експерименти із залученням лабораторних тварин, будь-які роботи з використанням матеріалів, одержаних у людини або від донорів і/або пацієнтів необхідно проводити, керуючись нормами біоетики. Описуючи експерименти з лабораторними тваринами, необхідно вказати яких рекомендацій щодо роботи із тваринами (національних, інститутських) додержувалися під час проведення цих процедур. У разі неможливості повного дотримання зазначених норм автору слід обґрунтувати зміну протоколу, затвердити його локальним комітетом із біоетики і зазначити відповідні зміни в розділі «Матеріали і методи».