Контакти
  • tel: +380-50-988-989-4
    e-mail: med_trans@ukr.net

  • Статистика

    Завантажено - 115912

    Конфлікт інтересів

    Для відправлення статті до журналу всі автори повинні підписати заяву про відсутність фінансових або будь-яких інших конфліктів інтересів, які можуть впливати на  результати дослідження та/чи їх інтерпретацію. Необхідно вказати всі джерела фінансування, що залучалися для проведення досліджень. Необхідно вказувати форми стороннього фінансування робіт (гранти, субсидії, пожертвування). Якщо немає конфліктів, автори повинні заявити: «Автори повідомляють про відсутність комерційної зацікавленості в тому чи іншому продукті або концепції, що обговорюються в цій статті».