Контакти
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Статистика

  Завантажено - 115910

  Рецензування матеріалів

  Правила для рецензентів

  Загальні положення

  Рукопис статті обов’язково підлягає анонімному рецензуванню двома провідними спеціалістами у відповідній галузі. Автори можуть запропонувати кандидатури незалежних рецензентів для своєї роботи, редакторат з розумінням ставиться до таких побажань, проте лишає за собою право залучати тих рецензентів, які проведуть більш ґрунтовний аналіз роботи.

  Рецензентів інформують про те, що надіслані їм рукописи є приватною власністю авторів і відносяться до відомостей, що не підлягають розголошенню.

  Рішення рецензента не є остаточним. Автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакції журналу у разі незгоди з рішенням рецензента. Стаття може бути направлена на додаткове рецензування або на узгодження в редакційну колегію. При вирішенні спірних питань, що виникли в процесі рецензування статті, остаточним є рішення редколегії.

  У разі відхилення рецензентами статті, редакція надсилає автору письмове повідомлення.

  Стаття, надіслана автору на переробку, має бути повернена у виправленому вигляді протягом 3-х тижнів. До переробленого варіанту статті необхідно додати лист від авторів, що містить відповіді на всі зауваження і пояснює всі зміни, зроблені в статті.

  Виправлений авторами варіант статті, погоджений з рецензентами, вважається остаточним і має бути підписаний рецензентами та науковим редактором «До друку», після чого заміни тексту, рисунків або таблиць стають неприпустимими.

  Порядок рецензування
  1. Надіслана стаття реєструється в момент надходження до редакції твердої копії поштою або електронною поштою (e-версія);
  2. Наукові редактори журналу приймають рішення про вибір рецензентів для даного рукопису відповідно до його тематики;
  3. Матеріали рукопису посилаються на рецензування рецензентам. Строк рецензування – два тижні;
  4. Після отримання рецензій на рукопис, редакція направляє їх автору. У разі двох позитивних рецензій рукопис готується до публікації. У разі необхідності переробки рукопису, автор опрацьовує статтю, враховуючи всі зауваження та побажання рецензентів;
  5. Перероблений варіант рукопису відправляється на повторне рецензування;
  6. Рукопис, що отримав позитивну рецензію затверджується до публікації науковим редактором, потім розглядається та затверджується до публікації на засіданні редколегії;
  7. Затверджений редколегією рукопис передається до редакції для подальшої підготовки до публікації.

  Бланки рецензії: Рецензія.pdf  Рецензія.doc

  ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ