Контакти
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Статистика

  Завантажено - 115933

  Редакційна політика

  Етичні принципи у відносинах авторів і редакції

  Редакційна колегія проводить політику, спрямовану на дотримання принципів видавничої етики та керується положеннями з етики наукових публікацій (Committee on Publication Ethics, COPE). Дотримання правил етики наукових публікацій всіма учасниками цього процесу сприяє забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання в очах світової наукової спільноти і виключенню можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

  Рішення щодо опублікування статті

  Це рішення завжди має прийматися на основі перевірки вірогідності поданих даних та важливості роботи для дослідників і читачів. Головний редактор не повинен мати ніякого конфлікту інтересів стосовно статей, які він відхиляє чи приймає. Головний редактор журналу несе відповідальність за рішення про те, які з поданих до журналу статей прийнято до публікації, а які відхилено. При цьому він керується політикою журналу і такими юридичними вимогами як недопущення наклепу, плагіату і порушення авторського права. Також у разі ухвалення рішення про публікацію головний редактор журналу може радитися з членами редакційної колегії та рецензентами.

  Справедливість

  Головний редактор має оцінювати рукопис виключно за його науковим змістом, незважаючи на расову приналежність, стать, сексуальну орієнтацію, релігію, національність, етнічне походження, громадянство або політичні погляди авторів рукопису.

  Конфіденційність

  Головний редактор, співробітники редакції, члени редакційної колегії журналу не повинні розкривати ніяку інформацію про представлені рукописи будь-кому іншому, крім автора (-ів), потенційних та призначених рецензентів, консультантів редакційної ради, а також видавця.

  Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

  Неопубліковані дані, одержані із представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, співробітниками редакції, членами редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмового дозволу автора).

  Головний редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом. Стаття в разі прийняття до публікації, розміщується у відкритому доступі, авторські права зберігаються за авторами.

  Вивчення скарг етичного характеру

  Головний редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, що стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів. У разі виявлення конфліктної ситуації вони мають прийняти всі необхідні заходи для відновлення порушених прав, а за виявлення помилок – сприяти публікації виправлень чи спростувань. Кожен оголошений випадок неетичної поведінки щодо публікації має бути вивчений, навіть якщо він був виявлений через роки після публікації статті.