Контакти
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Статистика

  Завантажено - 115918

  Вимоги до матеріалів

   що надаються до публікації

  Обов’язки авторів

  Автори мають усвідомлювати, що несуть персональну відповідальність за наданий текст рукопису.

  Стандарти публікації

  Автори рукописів оригінальних досліджень повинні надати точний звіт про виконану роботу і достовірні результати проведених досліджень, а також об’єктивне обговорення її значущості. Робота має містити достатньо детальної інформації і посилань, щоб інші дослідники могли її повторити. Свідомо неправдиві, викривлені або фальсифіковані твердження прирівнюються до неетичної поведінки і є неприйнятними.

  Доступ до даних та їх збереження

  Авторам може бути запропоновано представити для експертної оцінки вихідні дані щодо їхньої роботи, і слід бути готовими надати публічний доступ до цих вихідних даних, якщо це є можливим. Ці дані необхідно зберігати протягом розумного часу після публікації статті.

  Оригінальність і плагіат

  Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, є абсолютно оригінальною роботою. У разі використання фрагментів чужих робіт та/або запозичення тверджень інших авторів, має бути відповідним чином відмічено посиланням або зазначено у тексті статті. Надмірні запозичення, а також плагіат, в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень є неетичними і неприйнятними діями. Статті, що є компіляцією з матеріалів, опублікованих раніше іншими авторами, без творчої переробки їх і власного авторського осмислення редакцією журналу до публікації не приймаються.

  Численні, дублюючі або одночасні публікації

  Як правило, автори не мають публікувати матеріал, в якому описується одне й те саме дослідження більш ніж в одній статті. Подання одного і того самого рукопису більш ніж в один часопис одночасно є неетичною поведінкою і неприпустимо.

  Автору не слід представляти для розгляду вже опубліковану статтю в іншому журналі. Іноді допустимо публікувати в більш ніж одному журналі статті в іншому вигляді (наприклад, переклад), але за умови дотримання вимог: автори і редактор опублікованої роботи повинні дати згоду на повторну публікацію, яка має бути ідентичною у вихідному документі за викладенням даних та їх інтерпретацією. У разі повторної публікації має бути зроблено посилання на раніше опубліковану статтю і вказано, в чому суттєва відмінність нової роботи від попередньої. Докладніший опис допустимих форм повторної публікації можна знайти за адресою www.icmje.org.

  Визнання джерел

  Автори повинні визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження або визначили характер представленої наукової роботи. Зокрема, у статті мають бути зроблені бібліографічні посилання на публікації, які мали значення під час проведення досліджень. Інформацію, отриману у приватній розмові, за листування або обговорення із третіми особами, не слід використовувати без отримання від них відкритого письмового дозволу. Всі джерела мають бути розкриті. Інформація, отримана в ході конфіденційної діяльності, наприклад, під час рецензування рукописів або заяв на отримання гранту, не повинна бути використана без явно вираженого письмового дозволу з боку автора інформації, залученого в таку конфіденційну діяльність.

  Авторство роботи

  Авторство має обмежуватися тими особами, хто вніс значний внесок в концепцію, планування або інтерпретацію результатів дослідження. Слід гарантувати правильний склад списку співавторів роботи. У числі співавторів статті необхідно вказати всіх осіб, які зробили істотний інтелектуальний внесок в її концепцію, структуру, а також у проведенні роботи або інтерпретацію результатів поданої роботи. Іншим особам, які брали участь в деяких аспектах роботи, має бути висловлена подяка. Автор повинен також гарантувати, що всі співавтори ознайомлені з остаточним варіантом статті, схвалили його і згодні з її поданням до публікації. Усі зазначені в статті автори несуть публічну відповідальність за зміст статті. Якщо стаття є мультидисциплінарною роботою, співавтори можуть бути відповідальні за свій особистий внесок, залишаючи колективну відповідальність за загальний результат. Серед співавторів неприпустимо давати прізвища, які не брали участь в дослідженні.

  Потенційні небезпеки і використання людей або тварин

  Якщо робота пов’язана з хімікатами, небезпечними процедурами чи обладнанням, використання якого може призводити до неприпустимих ризиків, автор повинен чітко вказати це в своєму рукописі. Якщо в роботі було проведено дослідження з участю тварин або людей, автор повинен включити в свій рукопис заяву про те, що всі процедури було виконано у відповідності з чинним законодавством і службовими інструкціями, і які було затверджено відповідним комітетом установи/організації, де проводилося дослідження. У своєму рукописі автори повинні вказати окрему заяву про те, що для експериментів з людьми було отримано дозвіл

  Розголошення відомостей і конфлікт інтересів

  Автори в своїх рукописах повинні вказувати всі джерела фінансування роботи, заявляти про можливі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження, їх інтерпретацію, а також на судження рецензентів. Прикладами потенційних конфліктів інтересів, які мають бути оприлюднені, є: робота за наймом, консультування, акціонерна власність, виплата гонорарів, оплата показань експертизи, заявка на патент або її реєстрація, отримання грантів або іншого фінансування. Потенційні конфлікти інтересів мають стати відомими як можна раніше.

  Фундаментальні помилки в опублікованих роботах

  У разі виявлення істотних помилок або неточностей в статті на етапі її розгляду або після її опублікування слід негайно повідомити про це редакцію журналу і прийняти пільне рішення про визнання помилки та/або її виправлення в максимально короткий термін. Якщо редакція журналу дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно виправити їх, або ж надати редакції докази правильності представленої ним інформації.

  Виявлення плагіату

  Журнал «Актуальні проблеми транспортної медицини» бере на себе зобов’язання допомагати науковому співтовариству в усіх аспектах здійснення політики щодо дотримання видавничої етики, особливо у разі підозри на дублювання статті або плагіат.