Контакти
 • tel: +380-50-988-989-4
  e-mail: med_trans@ukr.net

 • Статистика

  Завантажено - 115947

  Засновники та реєстраційні документи

  Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
  Міністерства охорони здоров’я України

  та
  Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського
  Національної Академії наук України

   

  Рік заснування: 2005

  Періодичність: 1 раз на квартал

  Галузь науки: медичні, біологічні науки

  Журнал зареєстровано Держкомітетом з телебачення і радіомовлення України 31 травня 2005

  Свідоцтво: серія КВ № 9901

  ISSN: 1818-9385 (друкований варіант)

  ISSN: 1818-9393 (електронна версія)

  Журнал внесено до переліку видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт з біології та медицини, Наказ МОН України від 21.12.2015 №1328 (Додаток 8 до Наказу)

  Журнал зареєстровано у міжнародних наукометричних базах та бібліотеках:

  Російський Індекс Наукового Цитування” (РІНЦ, Росія);

  Copernicus (Польша);

  Google Академія;

  Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського (Україна);

  Міжнародній організації DOI Foundation